Chưa bao giờ - Thùy Chi (Live)

Bài hát: Chưa bao giờ

Sáng tác: Việt Anh

Thể hiện: Thùy Chi

Swing Lounge Show