Tình thôi xót xa (Live) - Thùy Chi

fanpage: facebook.com/fc.thuy.chi
fb Thùy Chi: facebook.com/thuychipnvn
forum: thuychifc.net
-------------
[30/11/2014] Swing


Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=pg3hlUB8G8E