Mùa thu nhớ em - Thùy Chi & Trung Quân (Live) - Liveshow Màu nắng chưa phai

Mùa thu nhớ em (Live) - Thùy Chi ft. Trung Quân (LiveShow Màu nắng chưa phai)
Thùy Chi trong LiveShow Màu nắng chưa phai ngày 22/03/2015


Nguồn: mau nang chua phai's channel (https://www.youtube.com/channel/UCkUt...)


→ Thùy Chi's Offcial Page: http://goo.gl/kWEJ1c & http://thuychifc.net
→ Thùy Chi's BlogFan: http://goo.gl/xQnYhp
→ Thùy Chi's Music Collection: http://goo.gl/jQLhsl

♠ FB Thùy Chi: https://www.facebook.com/thuychipnvn
♠ Thùy Chi's Soundcloud: http://goo.gl/WllPeJ

► Thùy Chi & SolArt: http://goo.gl/4QWw2s